Khóa học các kênh của Marketing

Trong khóa học này chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ các kênh về Digital Marketing mà anh chị có thể triển khai.

Tại sao có khóa học này?

Thông thường các bạn hay áp dụng tất cả các truyền thông của nền tảng này sang nền tảng khác. Các bạn không bao giờ đủ nhân lực và nguồn lực để đáp ứng được các giải pháp truyền thông. Do các bạn không hiểu về tất cả các kênh liên quan đến Marketing, Digital marketing và phù hợp với đối tượng và ngành hàng nào.

Khóa học này sẽ cung cấp:

– Giúp hiểu được toàn bộ tổng quan về Digital marketing.

– Hiểu được toàn bộ kênh có thể tiếp cận được khách hàng.

– Biết cách dùng các kênh một cách hiệu quả và phù hợp theo ngành hàng và sản phẩm.

Các sai lầm hay mắc phải

– Các bạn biết về khái niệm về bán hàng đa kênh hay Marketing tổng thể, muốn phân tán nguồn lực cho tất cả các kênh, không bao giờ là đủ.

Qua khóa học này sẽ giúp cho anh chị có cách sử dụng các công cụ truyền thông, marketing một cách thông minh và phù hợp hơn.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=1VZiakKNOmY&t=70s

Scroll to Top