Nơi bắt đầu con đường Digital của bạn

Chúng tôi dậy trên những gì được học bài bản, Chúng tôi dậy những điều chúng tôi đã làm thành công cho khách hàng.

Digital Marketing

Nguồn học về Digital Marketing tốt nhất cho mọi người với kiến thức chuẩn, tài liệu update liên tục, video ngày càng trực quan và sinh động.

Tự động hóa

Nơi hỗ trợ về các công cụ giúp tự động hóa việc vận hành, quản trị doanh nghiệp song song với bán hàng và làm việc từ xa online cho mọi người.

Tư vấn khởi nghiệp

Nơi khơi nguồn và ươm mầm các startup trong mọi lĩnh vực với nguồn lực về tài chính, kiến thức về quản trị và marketing của chúng tôi.

DGMgo

Đến hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam là SMEs. DGM hướng tới việc xây dựng thành một nguồn học digital về không chỉ marketing mà còn là khởi nghiệp, quản trị và con người số.

Cách thức đào tạo của chúng tôi

Hướng tới việc đào tạo ra những con người có tư duy toàn diện.

Giới thiệu về Mr Duẩn

Xin giới thiệu một chút với anh chị về tôi, Hiện tôi chịu trách nhiệm giảng dạy chính các khóa học tại DGM.

Học vấn

Tôi học đại học Ngoại Thương Hà Nội từ năm 2007 về Quản trị Kinh doanh và Thương mại điện tử. Trong thời gian tôi học có lẽ là sơ khai nhất của TMDT Việt Nam được đào tạo khi các tài liệu đa số là sử dụng bằng tiếng Anh. Năm 2006 cũng là năm mà Vật Giá ra đời.

Con đường khởi nghiệp

Năm 2008, Tôi cũng bạn đã thành lập trung tâm gia sư Ngoại Thương, thời đại sơ khai mà chúng tôi dùng nhưng mạng như rongbay, diễn đàn…để quảng bá.

Năm 2011, Chúng tôi thành lập mạng xã hội trường học số

Năm 2012, Chúng tôi thành lập Bookbooming, một trang website thương mại điện tử về sách. Lúc này Tiki và Lazada cũng chỉ vừa bắt đầu

1 năm sau đó, đốt hơn 500 triệu và 15 người. Chúng tôi đã phải dừng lại, do thật sự TMDT cần nhiều hơn là những gì chúng tôi có.

Năm 2013, Chúng tôi bắt đầu lại và đi lại cái mình làm tốt nhất là Marketing. Chúng tôi cũng là những người đầu tiên SEO từ khóa dịch vụ SEO lên top chỉ trong 29 ngày.

Năm 2014, Chúng tôi bắt đầu mở rộng ra toàn diện về Marketing và sử dụng thương hiệu Thế giới marketing. Tại thời điểm này chúng tôi cũng là những người xây dựng những kênh Youtube đầu tiên cho khách hàng chúng tôi một cách chuyên nghiệp.

Tại thời điểm này chúng tôi cũng bắt đầu việc đào tạo cho doanh nghiệp. Không chỉ về Marketing và còn về vận hành, quản trị tự động.

Năm 2015, Chúng tôi bắt đầu mở rộng sang việc làm việc thương hiệu tại Red Branding. Và chuẩn hóa việc đào tạo marketing bằng các tài liệu của Hubspot,Saleforce, Moz.com..

Năm 2016, Chúng tôi tham gia vào lĩnh vực sáng tạo và minh họa nội dung cũng như đánh vào thị trường quốc tế.

Năm 2017, Chúng tôi bắt đầu tham gia sâu vào đầu tư startup. Hiện chúng tôi đã tham gia đầu tư và hợp tác sâu rộng với hơn 15+ startup trong lĩnh vực. Và Dreamnetwork đã tách ra thành các nền tảng hoạt động với các thương hiệu riêng như chupanh.vn, lamphim.vn, designer.com.vn….

Năm 2022, Chúng tôi tái cấu trúc và tách mảng Digital của Thế giới Marketing với 2 thương hiệu. Digitalstar.vn là cho dịch vụ và DGM.vn là cho đào tạo online.

Our goal

DGM not only stand for DigitalMarketing. It is about Digital Mindset, Digital Management..

Chúng tôi hướng tới xây dựng DGM là tổng thể toàn bộ những điều bạn biết về Digital

Mission

Toàn bộ kiến thức, thực hành về Digital

How to do

Làm việc trực tiếp với từng dự án