Tài nguyên

Youtube Thumbnail

Youtube Thumbnail là gì? Thumbnail YouTube là một hình ảnh thu nhỏ được hiển thị cùng với tiêu đề của video trên trang YouTube. Nó là hình ảnh đầu tiên mà người dùng nhìn thấy khi truy cập vào trang YouTube và đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý của …

Youtube Thumbnail Read More »

Scroll to Top