Luôn đồng hành cùng học viên trọn đời

Hệ thống đối tác luôn hỗ trợ học viên trong quá trình học với các tài nguyên và việc làm sau quá trình học

Mạng lưới đối tác rộng khắp

LÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SÁNG TẠO, DIGITAL VÀ KHỞI NGHIỆP

Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing? Không quá khó, sau khi hoàn tất khóa học tại DGM Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn vào những công ty Thương mại điện tử hàng đầu như:

1.

Giới thiệu việc làm phù hợp.

2.

Hỗ trợ sử dụng tài nguyên như hosting, domain miễn phí.

3.

Hỗ trợ các công cụ về marketing.

4.

Hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp

Scroll to Top