tgm
thegioimarketing
Từ năm 2022

Từ đào tạo doanh nghiệp đến Online Learning

DGM là thương hiệu tách ra từ mảng đào tạo doanh nghiệp của Thế giới Marketing và mở rộng ra đào tạo online toàn bộ khóa học.

Đào tạo Online

Tư vấn Digital

Tư vấn khởi nghiệp

Chuyển đổi số

12 năm kinh nghiệm digital marketing
93%
Tư duy toàn diện từ marketing, quản trị và khởi nghiệp
90%
mrduan
Học ngay hôm nay...

Chúng tôi dậy những điều chúng tôi được đào tạo bài bản, làm thành công và đóng gói thành khóa học online cho bạn.

Bắt đầu với nền tảng số giúp khách hàng có thể học được mọi nơi, được hỗ trợ toàn bộ thời gian đào tạo của chúng tôi. Khóa học sẽ được update video và tài nguyên liên tục. Chúng tôi chia sẻ toàn bộ casestudy marketing khi chúng tôi làm dịch vụ cho bạn.

Kiến thức chuẩn

Từ những kiến thức học thuật về Marketing của Phillip Kolter đến Hubspot, Salesforce...và các chuyên gia hàng đầu về Marketing thế giới.

Tính thực tế

Áp dụng vào những công việc marketing cụ thể của khách hàng, chắt lọc và tối ưu hóa quy trình, rút kinh nghiệm cho dự án tiếp theo.

Hỗ trợ trọn đời

Bạn được hỗ trợ toàn bộ tài nguyên từ Chomarketing.com và Marketer.com.vn. Nơi chúng tôi chía sẻ toàn bộ tài nguyên Premium bản quyền.

Cập nhập liên tục

Chúng tôi đào tạo doanh nghiệp từ năm 2015. Do đó đến giờ các bài giảng vẫn được update l iên tục theo quý để đảm bảo tính xu hướng của khóa học.

Bài viết chọn lọc

Bài tư vấn mới nhất của chúng tôi

insight khách hàng

Nhu cầu và thị hiếu của khách hàng không còn cố định mà được thay đổi, cập nhật thường...

product marketing

Có một mạng liên kết quan trọng giữa các sản phẩm mới và khách hàng trên thị trường đó...

cách bán hàng

Quan điểm phổ biến thường gặp về cách bán hàng hiện nay là chỉ một số người có thể...