Khóa học định hướng nghề Sáng tạo

Nghề sáng tạo là nghề như thế nào? Có những định hướng nghề nào?

Nghề sáng tạo nói đơn giản là những cái về chụp ảnh, quay phim, video marketing. Nghĩ rộng hơn thì nó là làm phim, sản xuất phim, đó là ngành công nghiệp sáng tạo.

Ngành công nghiệp sáng tạo không dựa trên cái có sẵn, không dựa vào thiên nhiên mà hoàn toàn dựa trên chất xám và đấy là cơ hội cho tất cả mọi người. Cạnh tranh ở một môi trường rất công bằng.

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành sáng tạo

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành này thật sự rất nhiều, rất nhiều mảng mà các bạn có thể làm

  • Làm phim
  • Chụp ảnh
  • Design
  • …..

Hy vọng thông qua khóa học này chúng tôi sẽ chia sẽ cho anh chị con đường định hướng trong ngành công nghiệp sáng tạo này.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=-ZWA1xjcyr4&t=3s

Scroll to Top