Update khóa học SEO 2.0

DGM đang số hóa toàn bộ bài giảng và tạo bài giảng SEO 2.0 online nhiều hơn để tiếp cận và hỗ trợ nhiều cá nhân và doanh nghiệp hơn nữa.

Thông báo này sẽ tập trung vào các vấn đề update khóa học SEO sau:

– Update một số kĩ thuật liên quan đến viết Content mới.

– Hỗ trợ 1 buổi tư vấn 2 tiếng trực tiếp tại văn phòng Sài Gòn hoặc tư vấn qua nền tảng Zoom.

– Được review 2 website/ tháng và sẽ quay lại toàn bộ quá trình liên quan đến tư vấn.

– Hỗ trợ nền tảng liên quan đến Backlink.

– Giúp các bạn hiểu toàn bộ quá trình liên quan đến làm SEO. Đồng thời, bạn còn được tiếp xúc với các khóa học định hướng nghề SEO.

Vậy phiên bản update 2.0 này sẽ được thêm rất nhiều phương pháp làm việc trực tiếp với các bạn và các hỗ trợ các bạn đạt được hiệu quả dự án sớm khi áp dụng các kiến thức SEO.

Để làm tốt SEO thì SEO chia ra làm rất nhiều mục tiêu và phân biệt theo từng ngành hàng mà anh chị làm nên chúng tôi nỗ lực cá nhân hóa và đưa ra các Case study.

DGM hướng anh chị hoàn thiện nền tảng kiến thức về SEO bền vững.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=MkWSurk0Tgc

Scroll to Top