Update Khóa học Youtube của Doanh nghiệp 2.0

Trong lần update này cho phiên bản 2.0 trên nền tảng Digital chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn những vấn đề sâu thêm để học và triển khai video trên Youtube tốt hơn.

Các vấn đề cập nhật như sau:

– Support vấn đề về review kênh của các bạn.

– Các vấn đề liên quan đến định hướng làm content.

– Hỗ trợ kịch bản mẫu dành riêng cho lĩnh vực của các bạn.

Khóa học Youtube của DGM chủ yếu tập trung vào việc xây dựng nền tảng bền vững cho doanh nghiệp trên nền tảng Youtube, tức là:

– Doanh nghiệp sẽ tự setup phòng quay, tự setup nhân sự thực hiện video.

– Tạo ra chuyển đổi từ Youtube doang nghiệp, đẩy tốt keyword để tiếp cận người dùng.

– Hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại văn phòng DGM Sài Gòn, hỗ trợ về các vấn đề quay, cách setup ánh sáng.

– Hỗ trợ về lĩnh vực riêng của các bạn.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=lben-u0IguI&t=16s

Scroll to Top