Update khóa học Content Social Media 2.0

khóa học Content Social Media 2.0 sẽ hướng đến các nền tảng:

– Tiktok

– Youtube

– Facebook

Khóa học sẽ giúp các bạn thực hiện được các tác vụ như:

– Định dạng video, hình ảnh để thu hút được lượng fan.

– Xây dựng Profile cá nhân

– Xây dựng group trên nền tảng Facebook.

Phiên bản update của khóa học sẽ được update những việc sau:

– Các nguyên tắc và lưu ý khi làm video ở trên Tiktok.

– Update các phần liên quan đến Youtube Shorts.

– Phương pháp, Format để làm video và một số bản mẫu.

– Một tháng tư vấn qua Zoom hoặc tư vấn trực tiếp tại văn phòng Sài Gòn.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=-pJPtPRPKjs&t=4s

Scroll to Top