Update Khóa học Content cho SEO 2.0

DGM hiện tại đã số hóa toàn bộ khóa học trên nền tảng online, có thể tiếp cận ở bất kì đâu.

DGM cũng sẽ hỗ trợ các bạn các vấn đề như sau:

– Update các kĩ thuật viết bài chuẩn SEO mới nhất đã được minh chứng để tăng trưởng lượng traffic lớn dựa vào Content và Onpage.

– Hỗ trợ review bài viết 2 lần/ tháng và mỗi lần được review tối đa từ 5-10 bài.

– Hỗ trợ 1 buổi tư vấn trực tiếp 2 tiếng tại văn phòng Sài Gòn hoặc qua Zoom.

Trên đây là những cập nhật cho khóa học Content cho SEO trên nền tảng Website và hướng đến mục tiêu là đẩy tốt từ khóa.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=2gzRB18Y25E

Scroll to Top