Khóa học Định luật về Marketing trên nền tảng Digital

Cuốn sách “22 Quy luật về Marketing” của Phillip Kotler đã rất nổi tiếng, tuy nhiên hành vi của khách hàng hằng ngày rất khác hành vi trên Digital.

Thế nên trong quá trình làm Marketing, truyền thông thì chúng tôi đã nghiên cứu, thống kê và đưa ra các kinh nghiệm của chúng tôi như:

– Trong việc build content

– Trong việc sử dụng thông điệp

– Trong việc viết những mẫu chuyển đổi.

– Làm việc với những Landing Page, những mẫu quảng cáo phù hợp.

Khóa học Digital Marketing này sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện những vấn đề sau:

– Những mẫu Content.

– Khách hàng, phân khúc khách hàng.

– Từng mục tiêu trên giai đoạn truyền thông của các bạn trên nền tảng Digital.

– Đưa ra các case study cụ thể áp dụng cho từng giai đoạn với từng mục tiêu.

Việc thấu hiểu hành vi người dùng trong từng lĩnh vực rất quan trọng và những hành vi đó có những nguyên lí, quy luật của nó. Phải thấu hiểu để có thể đưa ra những thông điệp phù hợp. Đôi khi content hay sẽ thu hút người đọc nhưng chưa chắc tạo chuyển đổi tốt.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ThFur_LJqNI

Scroll to Top