thumbnail dgm 1

Khóa học định hướng nghề Marketing

Marketing là một nghề nghiệp vô cùng rộng lớn. Bất kì doanh nghiệp nào cũng có 2 nhiệm vụ:

– Marketing

– Quản trị doanh nghiệp.

Chúng ta không bàn đến việc có nên đi theo ngành Marketing hay không mà sẽ định hướng phát triển nghề Marketing như nào? Bạn nên đi theo con đường nào của Marketing.

Học Marketing sẽ làm được mọi thứ vì sản phẩm nào cũng cần được bán.

Với 10 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên môn về Marketing, thực thi rất nhiều dự án từ Agency, xây dựng Platform, chúng tôi chia sẻ để các bạn có những ví dụ cụ thể và có những góc nhìn về con đường nghề Marketing.

Trong khóa học, chúng tôi cung cấp các bài học như sau:

– Bài 01. 3 điều cần học khi đi theo nghề Marketing.

– Bài 02. Con đường phát triển nghề nghiệp Marketing.

– Bài 03. Hiểu lầm về Marketing.

– Bài 04. Học trường nào để làm Marketing.

– Bài 05. Tố chất cần có để đi theo Marketing.

– Bài 06. Việc làm Marketing ở Starupsmevagroup.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=A0pXogg7GQ8&t=25s

Scroll to Top