Backlink tốt cần có click truy cập ?

Back tốt và backlink xấu là câu hỏi muôn đời của dân SEOer, trong quá trình đạo tạo seo chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi thế nào là backlink tốt. Hôm nay, DGM Việt Nam đề cập đến 1 khía cạch về backlink thực là backlink có lượt click hay là lưu lượng truy cập.

1, Backlink tốt là gì ?

Nguyên tắc sơ khai của backlink nó vẫn chỉ đơn thuần là link. Tức là nó có tác dụng cho người dùng. Ví dụ tôi đặt link vào từ khóa dịch vụ SEO. Nếu bạn click vào link nó để đọc về dịch vụ seo tức là link đó làm tốt nhiệm vụ của nó.

Về sơ khai khi học SEO bạn sẽ được đào tạo backlink tốt là  :

  • Backlink đến từ website tốt : link site liên quan, ít link out
  • Link đến từ nội dung có ngữ cảnh liên quan
  • vân vân và mây mây

2, Tại sao backlink cần được click vào ?

Links có  Traffic: Tức là link trên website nhận được traffic từ nhiều nguồn khác nhau.

Links Tạo Traffic: Link tạo ra truy cập đến website của bạn.

Hiểu giá trị của một liên kết

Cuộc trò chuyện về tác động của lưu lượng truy cập trang web đối với thứ hạng cần được mở đầu bằng sự hiểu biết về giá trị của một backlink trong bối cảnh SEO ngày nay.

Đã qua rồi cái thời mà bất kỳ liên kết nào bạn xây dựng sẽ truyền nước trái cây đến trang web của bạn. Ngày nay, Google bỏ qua và giảm giá trị hầu hết các liên kết.

Đó là lý do tại sao chúng ta không còn cần sử dụng công cụ từ chối nhiều nữa hoặc tại sao các nỗ lực SEO backhat hầu như không tạo được hiệu quả.

Vì vậy, nếu hầu hết các liên kết không có giá trị như trước đây, thì làm thế nào bạn có thể đảm bảo các liên kết bạn mua hoặc xây dựng nằm trong một tỷ lệ nhỏ vấn đề quan trọng?

Đó là nơi lưu lượng truy cập vào phương trình.

Các thử nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng các liên kết từ các trang web nhận được toàn bộ lưu lượng truy cập có giá trị hơn các liên kết trên các trang không có lưu lượng truy cập, các trang chất lượng thấp hoặc các trang mà Google coi là spam.

Ngoài ra, ai lại không muốn các liên kết từ các trang web có hàng nghìn, nếu không phải hàng triệu, khách truy cập mỗi tháng?

3, Cách xây dựng backlink tốt.

Có giá trị chỉ xây dựng liên kết từ các trang có lưu lượng truy cập không?

Chúng tôi đã loại bỏ ý tưởng rằng các liên kết trên các trang web có lưu lượng truy cập ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng. Tuy nhiên, theo đuổi các liên kết trên các trang web mà Google bổ ích là một việc làm rất thông minh.

Hãy nghĩ về nó…

Nếu bạn là thuật toán của Google, bạn sẽ thưởng cho trang web nào:

  • Một trang web mà hầu hết các liên kết của nó đến từ các trang web khác nằm trong top 9,37% nhận được lưu lượng truy cập không phải trả tiền?
  • Hoặc, một trang web đã nhận được hầu hết các liên kết của nó từ phần còn lại của web?

Hy vọng rằng bạn đã chọn tùy chọn đầu tiên.

Chúng tôi đã chạy hàng tá thử nghiệm và quan sát ảnh hưởng của các liên kết với lưu lượng truy cập trên các trang web của chính chúng tôi trong nhiều năm. Trên thực tế, lợi ích SEO vững chắc mà chúng tôi thấy đã góp phần vào lý do tại sao các liên kết ABC chỉ chấp nhận các trang web có lưu lượng truy cập thực sự ngày nay.

Đó là một bước đi táo bạo nhưng là một hướng đi đúng đắn để giúp khách hàng của chúng tôi xây dựng các tín hiệu tin cậy về chất lượng và ở một mức độ nào đó, là bằng chứng cho kết quả của họ trong tương lai.

Đương nhiên, đó cũng là một phần thưởng tuyệt vời nếu trang bạn đang nhận liên kết nhận được lưu lượng truy cập, nhưng điều đó không cần thiết. Điều này sẽ áp dụng tốt nhất cho các chỉnh sửa thích hợp. Nhưng bạn cũng có thể thắc mắc về các bài đăng của khách.

Đăng bài của khách trên các trang web có lưu lượng truy cập có phải là chiến lược xây dựng liên kết hợp lệ ngày nay không?

Khi Matt Cutts nói rằng bài đăng của khách đã chết, nhiều người trong cộng đồng SEO đã bị cuốn vào vòng xoáy. Vì vậy, chúng tôi đã kiểm tra xem đăng bài của khách có còn là một chiến lược liên kết khả thi hay không.

Scroll to Top