Ranking top từ khóa đào tạo marketing như thế nào

Việc đào tạo SEO giúp các bạn xếp top từ khóa  sẽ giúp bạn tiết kiệm một ngân sách lớn về quảng cáo khi chúng ta đều biết rằng chi phí dành cho digital marketing chỉ có tăng, không bao giờ có giảm. DGM Việt Nam với mục tiêu nâng cao năng lực làm SEO của các bạn sẽ chia sẻ các bạn một số casestudy dự án mà chúng tôi làm.

bắt đầu với chính chúng tôi trước

Nào Let’s go

1, Chúng tôi SEO lên top cũng là bình thường.

Trong quá khứ những năm 2012 chúng tôi đã từng ranking từ khóa ” dịch vụ SEO ” lên top 1 chỉ trong 28 ngày. Hiện tại hệ thống của Thế giới Marketing cũng rất mạnh nên việc xếp hạng từ khóa thì âu cũng là bình thường. Nhưng để đảm bảo công bằng thì chúng tôi không sử dụng lợi thế có sẵn đó trong trường hợp này

  • DGM không thừa hưởng lợi thế từ hệ thống link
  • Content DGM được xây dựng mới từ đầu
  • DGM không tập trung vào việc đẩy SEO trên hệ thống link mà chủ yếu dựa trên việc làm Onpage và content thật tốt

2, Chúng tôi đã làm như thế nào ?

Kỹ thuật chính mà DGM làm dựa trên phân tích topical Authority. Tức là kỹ thuật đã giúp một SEOr nước ngoài đã tăng 300k traffic trong vòng chỉ 4 tháng. Sau đó DGM training kết hợp với các kỹ thuật sau

  • Topic cluster
  • Pillar page
  • Cấu trúc silo toàn bộ website

Bài viết còn đang được update

Scroll to Top